Blog Posts in the “chuongtrinh” Category

Chương trình nhóm 03/16/2014

Published March 19, 2014 by

Lịch Sinh Hoạt Trong Tuần Cầu nguyện cho sự phục hưng của Hội Thánh mỗi tối thứ tư lúc 7 giờ 30. Học Kinh Thánh tại nhà thờ tối thứ […]

Chương trình nhóm 03/09/2014

Published March 9, 2014 by

Chúa Nhật ngày 9 tháng 3 năm 2014 Hướng dẫn chương trình: Cô Nguyễn Thu Hà “Quý hơn vàng” Mathiơ 27-30  “Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài;  Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài.”             Thi thiên 29:11 Lời mời thờ phượng – Thi […]

Chương trình nhóm 03/02/2014

Published March 2, 2014 by

Chúa Nhật ngày 2 tháng 3 năm 2014 Hướng dẫn chương trình: Cô Nguyễn Thị Tiên “Chúa làm được mọi sự” Mathiơ 19:26 “Hãy đến hát xướng cho Đức Giê-hô-va, […]

Chương trình nhóm 02/23/2014

Published February 27, 2014 by

Chúa Nhật ngày 23 tháng 2 năm 2014 Hướng dẫn chương trình: Ông Phan Thới Lai Hướng dẫn chương trình tuần sau: cô Nguyễn Thị Tiên “Nghèo mà giàu” Mathiơ […]

Chương trình nhóm 02/16/2014

Published February 14, 2014 by

Chúa Nhật ngày 16 tháng 2 năm 2014 Hướng dẫn chương trình: Cô Nguyễn Thu Hà “Chúa là Đấng Công Bình” Giêrêmi 23:5-6 “Hãy giơ tay lên hướng về nơi […]

Chương trình nhóm 02/02/2014

Published January 31, 2014 by

  Lời mời thờ phượng – Êsai 43:18-19 CALL TO WORSHIP Cầu nguyện khai lễ – Ông Phan Hữu Nghiệp OPENNING PRAYER Ca ngợi Chúa – Hội chúng PRAISE & […]

Chương trình nhóm 01/26/2014

Published January 24, 2014 by

Lời mời thờ phượng – Thi thiên 89:15-18 CALL TO WORSHIP Cầu nguyện khai lễ – Ông Phan Thới Lai OPENNING PRAYER Ca ngợi Chúa – Hội chúng PRAISE & […]


Hit Counter by technology news