Chương trình nhóm 02/02/2014

Published January 31, 2014 by

 

Lời mời thờ phượng – Êsai 43:18-19

CALL TO WORSHIP

Cầu nguyện khai lễ – Ông Phan Hữu Nghiệp

OPENNING PRAYER

Ca ngợi Chúa – Hội chúng

PRAISE & WORHIP

Giảng luận – Mục sư Quản Nhiệm

SERMON

Dâng hiến – Cô Lê Anh Tiên

Cầu nguyện chúc phước

OFFERING

BENEDICTION

 

 

 

 

No Comments to “Chương trình nhóm 02/02/2014”

Comments are closed.


Hit Counter by technology news