Chương trình nhóm 02/02/2014

 

Lời mời thờ phượng – Êsai 43:18-19

CALL TO WORSHIP

Cầu nguyện khai lễ – Ông Phan Hữu Nghiệp

OPENNING PRAYER

Ca ngợi Chúa – Hội chúng

PRAISE & WORHIP

Giảng luận – Mục sư Quản Nhiệm

SERMON

Dâng hiến – Cô Lê Anh Tiên

Cầu nguyện chúc phước

OFFERING

BENEDICTION

 

 

 

 

Related Posts