Chương trình nhóm 03/16/2014

Lịch Sinh Hoạt Trong Tuần

 • Cầu nguyện cho sự phục hưng của Hội Thánh mỗi tối thứ tư lúc 7 giờ 30.
 • Học Kinh Thánh tại nhà thờ tối thứ 6 lúc 7 giờ 30.
  • 3/21/14: Cô Thu Hà Nguyễn
  • 3/28/14: Bà Lai Phan
  • 4/4/14: Cô Sơn Cao
  • 4/11/14: Cô Bảo Lộc
  • 4/18/14: Cô Tiên Lê
  • Tập hát, sinh hoạt thiếu nhi tối thứ 7 lúc 7 giờ 30

  VIETNAMESE CENTRAL BAPTIST CHURCH


 

 


Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít Central

6400 W 26th Ave Edgewater CO 80214

Muc sư quản nhiệm: Lê Thanh Liêm

Điện thoại: 303-232-2258 (O)

Trường Chúa Nhật: 9:30am

Thờ phượng: 10:45am


Chúa Nhật ngày 16 tháng 3 năm 2014

Hướng dẫn chương trình: Ông Phan Thới Lai

“Giành lấy phần thưởng”

I Côrinhtô 9:24-29

 “Hỡi Đấng Chí cao, lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Giê-hô-va và ca tụng danh của Ngài; Buổi sáng tỏ ra sự nhơn từ Chúa, Và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài.” Thi thiên 92:1-2

Lời mời thờ phượng – Thi thiên 93:1-5

CALL TO WORSHIP

Cầu nguyện khai lễ – Ông Phan Thới Lai

OPENNING PRAYER

Ca ngợi Chúa – Hội chúng

PRAISE & WORHIP

Giảng luận – Pastor John Altfeltis

SERMON

Dâng hiến – Ông Mai Văn Phương

OFFERING

Cầu nguyện chúc phước

BENEDICTION

Thông Báo

 • Xin Hội Thánh cầu nguyện cho những con cái Chúa đang ở xa: bà Năm Hát, và ông bà Phan Hữu Nghiệp đang ở tại Việt Nam.
 • Xin Hội Thánh cầu nguyện cho sức khoẻ của những ông bà lớn tuổi trong Hội Thánh. Xin cầu nguyện cho bà Lý thị Tam, bà Trương Đình Văn, xin Chúa ban cho sức khỏe và mau chóng bình phục.
 • Hướng dẫn chương trình tuần sau: Bà Phan Thới Lai


   


   

   

   

   

  Thomas Nguyen 3/5

  Hao Nguyen 3/8

  Mr. Lai Phan (3/10)

  Truc (Nhi) Pham (3/16)

  Thao Do (3/18)

  Thanh Mai (3/20)

  Ms Thuy Chau (3/22)

  Chris Phan (3/27

   

   


   

Related Posts