THÔNG ĐIỆP CÁC VÌ SAO
Sáng tác: An Bình

Một đêm các vì sao
Lung linh kể chuyện nhau
Đêm xưa Thiên Chúa xuống nơi trần gian
Ngài lìa nơi hiển vinh
Chúa vào đời làm người
Bởi đồng trinh Ma-ri sinh ra đời
Cùng trên cánh đồng xưa
Người chăn thức giữ chiên
Trông thấy ánh sáng chiếu soi trời đêm
Này đừng sợ, Thiên sứ khuyên
Này là bình an Chúa ban
Là sự mừng vui khắp đất
Danh Chúa rất hiển vinh trên trời cao
Bình an dưới thế cho muôn người
Vì Giê-su đã giáng sinh
đem yêu thương vào thế gian
Ha-lê-lu-gia!
Thiên Chúa Vua bình an.

Vào đêm Chúa hạ sinh
Thiên binh hát rền vang
Ca khúc chúc tán Chúa trên trời cao
Em-ma-nu-ên Chúa Trời ở cùng người
Mau truyền cho nhân thế tin vui nầy.
Lần theo các vì sao
Ngôi sao sáng ngày xưa
Dẫn đến Chúa cứu thế của đời con
Trọn lòng thành xin kính dâng
Một dược, vàng luôn nhũ hương
Cùng cuộc đời con dâng Chúa

Vì Chúa đã giáng sinh cho trần gian
Giê-su đem đến bao hy vọng
Ngài hạ trần nơi máng rơm
Trong đêm yên lặng tối tăm
Em-ma-nu-ên, Thiên Chúa ở cùng ta

Một đêm các vì sao
Lung linh kể chuyện nhau
Đêm xưa Thiên Chúa xuống nơi trần gian
Ngài lìa nơi hiển vinh
Chúa vào đời làm người
Bởi đồng trinh Ma-ri sinh ra đời
Cùng trên cánh đồng xưa
Người chăn thức giữ chiên
Trông thấy ánh sáng chiếu soi trời đêm
Này đừng sợ, Thiên sứ khuyên
Này là bình an Chúa ban
Là sự mừng vui khắp đất
Danh Chúa rất hiển vinh trên trời cao
Bình an dưới thế cho muôn người
Vì Giê-su đã giáng sinh
đem yêu thương vào thế gian
Ha-lê-lu-gia!
Thiên Chúa Vua bình an

Vì Chúa đã giáng sinh cho trần gian
Giê-su đem đến bao hy vọng
Ngài hạ trần nơi máng rơm
Trong đêm yên lặng tối tăm
Em-ma-nu-ên, Thiên Chúa ở cùng ta
Em-ma-nu-ên, Thiên Chúa ở cùng ta

Xem Chi Tiết

CA KHÚC GIÁNG SINH
Sáng tác: An Bình

Đêm xưa Chúa giáng sinh
nơi Bết-lê-hem thôn nhỏ hiu quạnh
Không có chỗ nôi nệm ấm
dành riêng cho Chúa tôi
Đồng trinh Ma-ri đơn sơ
sinh Chúa Ngôi Hai nơi chốn cơ hàn
Ôi! Thiên Chúa cao đẹp quá
Hài Nhi Thánh Giê-su.

Sáng danh Chúa trên mây trời
Hiển vinh Chúa cao vời
Sáng danh Chúa trên các tầng trời
Bình an dưới thế
Chúa giáng thế đem hy vọng
khắp thế giới an lành
Chúa giáng thế
em hy vọng nơi nơi

Nghe thiên sứ ca vang
loan báo tin mừng cho kẻ chăn nghèo
Tin vui lớn cho trần gian
Giê-su Christ giáng sinh
Tại nơi thôn Bết-lê-hem
Thiên Chúa ra đời trong máng rơm khô
Mau mau đến tôn thờ Vua
Em-ma-nu-ên!

Cớ sao Chúa yêu con người
Ôi tình yêu tuyệt vời!
Chúa cũng chết thay cho
con người tại trên thánh giá
Chúa gánh hết bao ô tội
Cho ai tin nơi Ngài
Chúa giáng thế
Tin vui mùa Hồng ân

Bươn theo ánh sao thần
soi sáng đêm trường bác sĩ lên đường
Băng qua núi non hiểm nguy
Tìm Con thánh giáng sinh
Quỳ đây cung kính khiêm nhu
Con cúi xin Ngài làm Vua muôn đời
Xin dâng Chúa cuộc đời con
Lòng thành con hiến dâng

Sáng danh Chúa trên mây trời
Hiển vinh Chúa cao vời.
Sáng danh Chúa trên các từng trời
Bình an dưới thế
Chúa giáng thế ban hy vọng
Chúa giáng thế cho người
Chúa giáng thế
đem vui mừng nơi nơi

Sáng danh Chúa trên mây trời
Hiển vinh Chúa cao vời.
Sáng danh Chúa trên các từng trời
Bình an dưới thế
Chúa giáng thế ban hy vọng
Chúa giáng thế cho người
Chúa giáng thế
đem vui mừng nơi nơi….
#anbinhmusic #nhacthanhca #nhactinlanh #Nhacgiangsinh

Xem Chi Tiết

CA KHÚC GIÁNG SINH
Sáng tác: An Bình

Đêm xưa Chúa giáng sinh
nơi Bết-lê-hem thôn nhỏ hiu quạnh
Không có chỗ nôi nệm ấm
dành riêng cho Chúa tôi
Đồng trinh Ma-ri đơn sơ
sinh Chúa Ngôi Hai nơi chốn cơ hàn
Ôi! Thiên Chúa cao đẹp quá
Hài Nhi Thánh Giê-su.

Sáng danh Chúa trên mây trời
Hiển vinh Chúa cao vời
Sáng danh Chúa trên các tầng trời
Bình an dưới thế
Chúa giáng thế đem hy vọng
khắp thế giới an lành
Chúa giáng thế
em hy vọng nơi nơi

Nghe thiên sứ ca vang
loan báo tin mừng cho kẻ chăn nghèo
Tin vui lớn cho trần gian
Giê-su Christ giáng sinh
Tại nơi thôn Bết-lê-hem
Thiên Chúa ra đời trong máng rơm khô
Mau mau đến tôn thờ Vua
Em-ma-nu-ên!

Cớ sao Chúa yêu con người
Ôi tình yêu tuyệt vời!
Chúa cũng chết thay cho
con người tại trên thánh giá
Chúa gánh hết bao ô tội
Cho ai tin nơi Ngài
Chúa giáng thế
Tin vui mùa Hồng ân

Bươn theo ánh sao thần
soi sáng đêm trường bác sĩ lên đường
Băng qua núi non hiểm nguy
Tìm Con thánh giáng sinh
Quỳ đây cung kính khiêm nhu
Con cúi xin Ngài làm Vua muôn đời
Xin dâng Chúa cuộc đời con
Lòng thành con hiến dâng

Sáng danh Chúa trên mây trời
Hiển vinh Chúa cao vời.
Sáng danh Chúa trên các từng trời
Bình an dưới thế
Chúa giáng thế ban hy vọng
Chúa giáng thế cho người
Chúa giáng thế
đem vui mừng nơi nơi

Xem Chi Tiết

HÁT VANG LÊN TẠ ƠN
Sáng tác: An Bình
Trình bày: Nhóm Cadillac

Bao tháng năm đã qua
Giờ đây con xin kính dâng đến Cha
Lời tạ ơn con khắc ghi
trong lòng mỗi ngày
Từng ơn phước
mỗi lúc mọi nơi
Vì Cha vẫn luôn thứ tha
Mọi tội tình xưa Chúa đã xóa bôi
Ngài đem xa khỏi con
bao điều lỗi lầm
Vì tình yêu Chúa chết thay con rồi

Hát vang lên tạ ơn
từ trái tim chân thành
Thánh dân ca ngợi Ngài
Cùng quỳ xuống tôn thờ
Nguyện vinh hiển oai nghi
Thuộc về Chúa muôn đời
Vinh quang….

Con đến nơi thánh này
Nguyện xin dâng lên
Chúa của muôn loài
Lời tạ ơn bao phước thiêng
Cha ban mỗi ngay
Nguồn ân điển đỗ xuống đầy dư
Nhiều khi bóng đêm phủ vây
Ngài luôn bên con chở che dẫn đường
Dìu con qua khó nguy
Trong trần thế này
Lòng bình an sánh bước đi bên Ngài

Hát Ha-lê-lu-gia
Quỳ xuống con tôn thờ
Hiển vinh duy thuộc Ngài
Ngài là Chúa uy quyền
Là Vua của muôn vua
Trị vì đến muôn đời
A-men…..
#anbinhmusic #nhacthanhca #nhactinlanh #lecamta #anbinh

Xem Chi Tiết

HÁT VANG LÊN TẠ ƠN
Sáng tác: An Bình
Trình bày: Nhóm Cadillac

Bao tháng năm đã qua
Giờ đây con xin kính dâng đến Cha
Lời tạ ơn con khắc ghi
trong lòng mỗi ngày
Từng ơn phước
mỗi lúc mọi nơi
Vì Cha vẫn luôn thứ tha
Mọi tội tình xưa Chúa đã xóa bôi
Ngài đem xa khỏi con
bao điều lỗi lầm
Vì tình yêu Chúa chết thay con rồi

Hát vang lên tạ ơn
từ trái tim chân thành
Thánh dân ca ngợi Ngài
Cùng quỳ xuống tôn thờ
Nguyện vinh hiển oai nghi
Thuộc về Chúa muôn đời
Vinh quang….
#anbinhmusic #nhactinlanh #nhacthanhca

Con đến nơi thánh này
Nguyện xin dâng lên
Chúa của muôn loài
Lời tạ ơn bao phước thiêng
Cha ban mỗi ngay
Nguồn ân điển đỗ xuống đầy dư
Nhiều khi bóng đêm phủ vây
Ngài luôn bên con chở che dẫn đường
Dìu con qua khó nguy
Trong trần thế này
Lòng bình an sánh bước đi bên Ngài

Hát Ha-lê-lu-gia
Quỳ xuống con tôn thờ
Hiển vinh duy thuộc Ngài
Ngài là Chúa uy quyền
Là Vua của muôn vua
Trị vì đến muôn đời
A-men…..

Xem Chi Tiết

Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng A-rôn và các con trai người mà rằng: Các ngươi phải chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi! Họ phải đặt danh ta trên dân Y-sơ-ra-ên như vầy, thì ta đây sẽ ban phước cho dân đó. Dân số ký 6:22-27

Vietnamese Central Baptist Church – Colorado

Xem Chi Tiết

CA KHÚC PHỤC SINH
Sáng tác An Bình
Trình bày: Nhóm Cadillac

Chúa đã sống lại rồi
tìm đâu thấy Chúa nơi mộ trống
Từ trong cõi chết
Giê-su chiến thắng hiển vinh
Chúa đắc thắng huy hoàng
từ phần mộ Ngài phục sinh hiển vinh
Chẳng còn sầu vương
vì Chúa sống trong tâm này

Vì Giê-su sống
Ha-lê-lu-gia
Hát lên Ha-lê-lu-gia!
Cùng nhau hát chúc tán cứu Chúa
đã phục sinh vinh hiển
Hồn ngợi khen Chúa
Ha-lê lu-gia!
Chúc tôn Ha-lê-lu-gia
Giê-su Christ đắc thắng vinh quang
Chúa phục sinh

Chúa đã sống lại rồi
còn đâu than khóc hay buồn chán
Ngày đêm bên Chúa
con dâng tiếng hát ngợi khen
Có cứu Chúa bên mình
cuộc đời nay còn chi so sánh hơn.
Thỏa lòng, bình an
vì Chúa Sống trong tâm này

Vì Giê-su sống
Ha-lê-lu-gia
Hát lên Ha-lê-lu-gia!
Cùng nhau hát chúc tán cứu Chúa
đã phục sinh vinh hiển
Hồn ngợi khen Chúa
Ha-lê lu-gia!
Chúc tôn Ha-lê-lu-gia
Giê-su Christ đắc thắng vinh quang
Chúa phục sinh

Chúa đã sống lại rồi
từ nay con sống trong mừng vui
Cùng đi bên Chúa
chân con vững bước bình an
Với ước muốn trong đời
trọn đời con thuộc về Cha kính yêu
Chúa Ngài vì con
dòng huyết báu xưa tuôn trào

Vì Giê-su sống
Ha-lê-lu-gia
Hát lên Ha-lê-lu-gia!
Cùng nhau hát chúc tán cứu Chúa
đã phục sinh vinh hiển
Hồn ngợi khen Chúa
Ha-lê lu-gia!
Chúc tôn Ha-lê-lu-gia
Giê-su Christ đắc thắng vinh quang
Chúa phục sinh

Vì Giê-su sống
Ha-lê-lu-gia
Hát lên Ha-lê-lu-gia!
Cùng nhau hát chúc tán cứu Chúa
đã phục sinh vinh hiển
Hồn ngợi khen Chúa
Ha-lê lu-gia!
Chúc tôn Ha-lê-lu-gia
Giê-su Christ đắc thắng vinh quang
Chúa phục sinh
Giê-su Christ đắc thắng vinh quang
Chúa phục sinh

#anbinhmusic #nhacphucsinh
Link bài hát pdf: https://songdaoonline.com/ca-khuc-an-binh-2/
Liên lạc với AnBình: [email protected]
Xem thêm những ca khúc của AnBình: https://songdaoonline.com/danh-muc/thanh-nhac/nhac-si-co-doc/an-binh-le-thanh-liem/

Xem Chi Tiết

CA KHUC PHUC SINH
Sáng tác: An Bình

Chúa đã sống lại rồi
tìm đâu thấy Chúa nơi mộ trống
Từ trong cõi chết
Giê-su chiến thắng hiển vinh
Chúa đắc thắng huy hoàng
từ phần mộ Ngài phục sinh hiển vinh
Chẳng còn sầu vương
vì Chúa sống trong tâm này

Vì Giê-su sống
Ha-lê-lu-gia
Hát lên Ha-lê-lu-gia!
Cùng nhau hát chúc tán cứu Chúa
đã phục sinh vinh hiển
Hồn ngợi khen Chúa
Ha-lê lu-gia!
Chúc tôn Ha-lê-lu-gia
Giê-su Christ đắc thắng vinh quang
Chúa phục sinh

Chúa đã sống lại rồi
còn đâu than khóc hay buồn chán
Ngày đêm bên Chúa
con dâng tiếng hát ngợi khen
Có cứu Chúa bên mình
cuộc đời nay còn chi so sánh hơn.
Thỏa lòng, bình an
vì Chúa Sống trong tâm này

Vì Giê-su sống
Ha-lê-lu-gia
Hát lên Ha-lê-lu-gia!
Cùng nhau hát chúc tán cứu Chúa
đã phục sinh vinh hiển
Hồn ngợi khen Chúa
Ha-lê lu-gia!
Chúc tôn Ha-lê-lu-gia
Giê-su Christ đắc thắng vinh quang
Chúa phục sinh

Chúa đã sống lại rồi
từ nay con sống trong mừng vui
Cùng đi bên Chúa
chân con vững bước bình an
Với ước muốn trong đời
trọn đời con thuộc về Cha kính yêu
Chúa Ngài vì con
dòng huyết báu xưa tuôn trào

Vì Giê-su sống
Ha-lê-lu-gia
Hát lên Ha-lê-lu-gia!
Cùng nhau hát chúc tán cứu Chúa
đã phục sinh vinh hiển
Hồn ngợi khen Chúa
Ha-lê lu-gia!
Chúc tôn Ha-lê-lu-gia
Giê-su Christ đắc thắng vinh quang
Chúa phục sinh

Vì Giê-su sống
Ha-lê-lu-gia
Hát lên Ha-lê-lu-gia!
Cùng nhau hát chúc tán cứu Chúa
đã phục sinh vinh hiển
Hồn ngợi khen Chúa
Ha-lê lu-gia!
Chúc tôn Ha-lê-lu-gia
Giê-su Christ đắc thắng vinh quang
Chúa phục sinh

#anbinhmusic #nhacphucsinh

Xem Chi Tiết