An Bình Music – CA KHÚC PHỤC SINH – Sáng tác An Bình – Trình bày: Nhóm Cadillac

CA KHÚC PHỤC SINH
Sáng tác An Bình
Trình bày: Nhóm Cadillac

Chúa đã sống lại rồi
tìm đâu thấy Chúa nơi mộ trống
Từ trong cõi chết
Giê-su chiến thắng hiển vinh
Chúa đắc thắng huy hoàng
từ phần mộ Ngài phục sinh hiển vinh
Chẳng còn sầu vương
vì Chúa sống trong tâm này

Vì Giê-su sống
Ha-lê-lu-gia
Hát lên Ha-lê-lu-gia!
Cùng nhau hát chúc tán cứu Chúa
đã phục sinh vinh hiển
Hồn ngợi khen Chúa
Ha-lê lu-gia!
Chúc tôn Ha-lê-lu-gia
Giê-su Christ đắc thắng vinh quang
Chúa phục sinh

Chúa đã sống lại rồi
còn đâu than khóc hay buồn chán
Ngày đêm bên Chúa
con dâng tiếng hát ngợi khen
Có cứu Chúa bên mình
cuộc đời nay còn chi so sánh hơn.
Thỏa lòng, bình an
vì Chúa Sống trong tâm này

Vì Giê-su sống
Ha-lê-lu-gia
Hát lên Ha-lê-lu-gia!
Cùng nhau hát chúc tán cứu Chúa
đã phục sinh vinh hiển
Hồn ngợi khen Chúa
Ha-lê lu-gia!
Chúc tôn Ha-lê-lu-gia
Giê-su Christ đắc thắng vinh quang
Chúa phục sinh

Chúa đã sống lại rồi
từ nay con sống trong mừng vui
Cùng đi bên Chúa
chân con vững bước bình an
Với ước muốn trong đời
trọn đời con thuộc về Cha kính yêu
Chúa Ngài vì con
dòng huyết báu xưa tuôn trào

Vì Giê-su sống
Ha-lê-lu-gia
Hát lên Ha-lê-lu-gia!
Cùng nhau hát chúc tán cứu Chúa
đã phục sinh vinh hiển
Hồn ngợi khen Chúa
Ha-lê lu-gia!
Chúc tôn Ha-lê-lu-gia
Giê-su Christ đắc thắng vinh quang
Chúa phục sinh

Vì Giê-su sống
Ha-lê-lu-gia
Hát lên Ha-lê-lu-gia!
Cùng nhau hát chúc tán cứu Chúa
đã phục sinh vinh hiển
Hồn ngợi khen Chúa
Ha-lê lu-gia!
Chúc tôn Ha-lê-lu-gia
Giê-su Christ đắc thắng vinh quang
Chúa phục sinh
Giê-su Christ đắc thắng vinh quang
Chúa phục sinh

#anbinhmusic #nhacphucsinh
Link bài hát pdf: https://songdaoonline.com/ca-khuc-an-binh-2/
Liên lạc với AnBình: [email protected]
Xem thêm những ca khúc của AnBình: https://songdaoonline.com/danh-muc/thanh-nhac/nhac-si-co-doc/an-binh-le-thanh-liem/

Related Posts