An Bình Music – CA KHÚC GIÁNG SINH – KARAOKE

CA KHÚC GIÁNG SINH
Sáng tác: An Bình

Đêm xưa Chúa giáng sinh
nơi Bết-lê-hem thôn nhỏ hiu quạnh
Không có chỗ nôi nệm ấm
dành riêng cho Chúa tôi
Đồng trinh Ma-ri đơn sơ
sinh Chúa Ngôi Hai nơi chốn cơ hàn
Ôi! Thiên Chúa cao đẹp quá
Hài Nhi Thánh Giê-su.

Sáng danh Chúa trên mây trời
Hiển vinh Chúa cao vời
Sáng danh Chúa trên các tầng trời
Bình an dưới thế
Chúa giáng thế đem hy vọng
khắp thế giới an lành
Chúa giáng thế
em hy vọng nơi nơi

Nghe thiên sứ ca vang
loan báo tin mừng cho kẻ chăn nghèo
Tin vui lớn cho trần gian
Giê-su Christ giáng sinh
Tại nơi thôn Bết-lê-hem
Thiên Chúa ra đời trong máng rơm khô
Mau mau đến tôn thờ Vua
Em-ma-nu-ên!

Cớ sao Chúa yêu con người
Ôi tình yêu tuyệt vời!
Chúa cũng chết thay cho
con người tại trên thánh giá
Chúa gánh hết bao ô tội
Cho ai tin nơi Ngài
Chúa giáng thế
Tin vui mùa Hồng ân

Bươn theo ánh sao thần
soi sáng đêm trường bác sĩ lên đường
Băng qua núi non hiểm nguy
Tìm Con thánh giáng sinh
Quỳ đây cung kính khiêm nhu
Con cúi xin Ngài làm Vua muôn đời
Xin dâng Chúa cuộc đời con
Lòng thành con hiến dâng

Sáng danh Chúa trên mây trời
Hiển vinh Chúa cao vời.
Sáng danh Chúa trên các từng trời
Bình an dưới thế
Chúa giáng thế ban hy vọng
Chúa giáng thế cho người
Chúa giáng thế
đem vui mừng nơi nơi

Sáng danh Chúa trên mây trời
Hiển vinh Chúa cao vời.
Sáng danh Chúa trên các từng trời
Bình an dưới thế
Chúa giáng thế ban hy vọng
Chúa giáng thế cho người
Chúa giáng thế
đem vui mừng nơi nơi….
#anbinhmusic #nhacthanhca #nhactinlanh #Nhacgiangsinh

Related Posts