An Bình Music – HÁT VANG LÊN TẠ ƠN

HÁT VANG LÊN TẠ ƠN
Sáng tác: An Bình
Trình bày: Nhóm Cadillac

Bao tháng năm đã qua
Giờ đây con xin kính dâng đến Cha
Lời tạ ơn con khắc ghi
trong lòng mỗi ngày
Từng ơn phước
mỗi lúc mọi nơi
Vì Cha vẫn luôn thứ tha
Mọi tội tình xưa Chúa đã xóa bôi
Ngài đem xa khỏi con
bao điều lỗi lầm
Vì tình yêu Chúa chết thay con rồi

Hát vang lên tạ ơn
từ trái tim chân thành
Thánh dân ca ngợi Ngài
Cùng quỳ xuống tôn thờ
Nguyện vinh hiển oai nghi
Thuộc về Chúa muôn đời
Vinh quang….
#anbinhmusic #nhactinlanh #nhacthanhca

Con đến nơi thánh này
Nguyện xin dâng lên
Chúa của muôn loài
Lời tạ ơn bao phước thiêng
Cha ban mỗi ngay
Nguồn ân điển đỗ xuống đầy dư
Nhiều khi bóng đêm phủ vây
Ngài luôn bên con chở che dẫn đường
Dìu con qua khó nguy
Trong trần thế này
Lòng bình an sánh bước đi bên Ngài

Hát Ha-lê-lu-gia
Quỳ xuống con tôn thờ
Hiển vinh duy thuộc Ngài
Ngài là Chúa uy quyền
Là Vua của muôn vua
Trị vì đến muôn đời
A-men…..

Related Posts