Chương trình nhóm 03/02/2014

Chúa Nhật ngày 2 tháng 3 năm 2014

Hướng dẫn chương trình: Cô Nguyễn Thị Tiên

“Chúa làm được mọi sự”

Mathiơ 19:26

“Hãy đến hát xướng cho Đức Giê-hô-va, cất tiếng

mừng rỡ cho hòn đá về sự cứu rỗi chúng tôi. Chúng tôi

hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, vui mừng mà

hát thơ ca cho Ngài.” Thi thiên 95:1-2

Lời mời thờ phượng – Thi thiên 92:1-4

CALL TO WORSHIP

Cầu nguyện khai lễ – Cô Nguyễn Thị Tiên

OPENNING PRAYER

Ca ngợi Chúa – Hội chúng

PRAISE & WORHIP

Giảng luận – Mục sư Quản Nhiệm

SERMON

Dâng hiến – Cô Lê Anh Tiên

OFFERING

Tiệc Thánh – Hội chúng

COMMUNION

Cầu nguyện chúc phước

Related Posts