Chương trình nhóm 01/26/2014

Lời mời thờ phượng – Thi thiên 89:15-18

CALL TO WORSHIP

Cầu nguyện khai lễ – Ông Phan Thới Lai

OPENNING PRAYER

Ca ngợi Chúa – Hội chúng

PRAISE & WORHIP

Giảng luận – Mục sư Quản Nhiệm

SERMON

Dâng hiến – Bà Lê Xuân Quế

Cầu nguyện chúc phước

OFFERING

BENEDICTION

Related Posts