An Bình Music – HOÀI NIỆM VỀ GHẾT-SÊ-MA-NÊ – Sáng tác: An Bình

HOÀI NIỆM VỀ GHẾT-SÊ-MA-NÊ
Sáng tác: An Bình
Trình Bày: Ca sĩ Diệu Hiền

Chiều dần buông nơi nơi
màn đêm u tối phủ vây khắp miền
Nhẹ thoảng sương ướt lạnh
trầm lắng bao nỗi niềm
Nơi vườn xưa Ghết-sê-ma-nê in bóng
Chúa đang khẩn nguyện
vì phải mang thập giá khổ hình

Môn đồ nào đâu thấy một mình cô đơn
Chúa đau đớn lòng
Trong phút giây cuối cùng
nào có ai thấu hiểu?
Giê-su đang tha thiết
cầu xin cùng Cha cất đi não nề
Xin cất đi khỏi chén đắng này
Cha ơi !
Xin cất đi khỏi con chén đau thương
Nhưng không….
theo ý riêng mà vâng theo ý Cha
Lạy Cha ơi!
Xin cất đi khỏi con chén đau thương
Và xin vâng…
theo ý Cha và vâng theo trọn đời

Giê-su đang tha thiết mồ hôi tuôn rơi
giống như huyết hồng
Rơi xuống trong giá lạnh
vườn Ghết-sê-ma-nê
Ôi Giê-su đau thương cầu xin
cùng Cha cất đi gánh nặng
Xin cất đi khỏi chén đắng này

Chúa vì yêu nhân thế đành lòng
mang thay hết tội lỗi người
Nên Chúa Cha chối từ
Nhìn thấy Con lỗi lầm
Thương người nên Chúa đã liều mình
Hy sinh chết thay thế người
Chết thế cho trần thế ô tội

Giê-xu!
Xin cất đi khỏi con những ô nhơ
Cho con…
Luôn trắng trong vì tội được thứ tha
Lạy Giê-su!
Xin khiến con giống như Cha yêu thương.
Từ nay xin Thánh ý Cha
được nên trong cuộc đời

Cha ơi !
Xin cất đi khỏi con chén đau thương
Nhưng không….
theo ý riêng mà vâng theo ý Cha
Lạy Cha ơi!
Xin cất đi khỏi con chén đau thương
Và xin vâng…
theo ý Cha và vâng theo trọn đời

#hoainiemveghetsemane #anbinhmusic

Related Posts