An Bình Music – CHÚC TÔN DANH THÁNH NGÀI – KARAOKE

CHÚC TÔN DANH THÁNH NGÀI

1/ Ngợi khen Ba Ngôi Vua chí cao,
Mọi quyền năng, oai nghi, hiển vinh, đều thuộc về Vua là Chúa của cả muôn loài.
Lòng khoan nhân, yêu thương lớn lao. Từng ngày mới thêm ơn thắm tươi, sự Thành tín Chúa thật lớn có chi sánh bằng.

Ngợi khen Cha luôn ban ơn thứ tha. Dầu lòng con đôi khi xa cách Cha.
Ngài hằng luôn dắt đưa con về vòng tay yêu thương.

Hát Ha-lê-lu-gia; hát Ha-lê-lu-gia; Ha-lê-lu-gia
Hỡi hồn linh ta hãy ngợi khen Chúa!
Chúc tôn danh Thánh Ngài, Chúa đáng được khen ngợi.
Oai nghi, quyền năng đều thuộc về Chiên Con Thánh chí cao.

2/ Ngợi khen Cha Thiêng liêng kính yêu.
Bầu trời xanh, non sông núi cao, thì thầm truyền rao vinh hiển Chúa ôi diệu kỳ.
Đại dương bao la giăng khắp nơi, hòa lời ca thiên nhiên chúc tôn.
Rì rào ngợi khen Thiên Chúa trãi qua các đời.

Ngài là Vua muôn vua tôn kính thay, và là Chúa các chúa cao quý thay!
Cùng quỳ gối kính dâng vương miện về Vua muôn vua.

Chúng con thờ tôn Ngài. Tán dương Ngài muôn đời.
Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Chúa một bài ca mới.
Thánh dân cùng tôn thờ, hát lên lời ca ngợi
Oai nghi, quyền năng đều thuộc về Chiên Con Thánh chí cao.

#chuctondanhthanhngai #sangtacanbinh #anbinh

Related Posts