An Bình Music – Chúa Của Tình Yêu – An Bình

CHÚA CỦA TÌNH YÊU
Sáng tác: An Bình

Một đêm khuya tuyết rơi
Nhớ đến Nô-ên năm xưa
Xa xôi tại làng quê Bết-lê-hem
Trinh nữ Ma-ri sinh ra Giêsu
Tại chuồng chiên tối tăm
Nằm yên trong máng rơm
Cứu Chúa Giêsu
Yên vui nhoẽn miệng cười
Nhìn bầy chiên đứng quanh
Với tiếng Thiên binh
Hân hoan ca vang
Tràn ngập ánh sáng thiên đàng
Vì tình yêu Thiên Chúa Giáng sinh
Thương người Chúa gánh
Kiếp người lầm than
Vì yêu con nên Chúa xuống trần
Mang tội thay con
Chết thay loài người
Lạy Hài Nhi Giêsu
Hãy giáng sinh trong tâm con
Như đêm Ngài vào trần gian thuở xưa
Như máng rơm khô đơn sơ
Con tôn Ngài làm Vua chính con
Lạy Cha Thánh kính yêu
Hãy dắt chân con đi theo bên Cha
Trọn cuộc đời con hiến dâng
Tiếng hát đơn sơ con xin dâng lên
Nguyện làm vinh hiển danh Ngài
Kỳ diệu thay! Đêm Chúa Giáng sinh
Hỡi người trần thế vui mừng lên đi!
Từ nay trong con có Giêsu
Chúa của Tình Yêu. Chúa Vua Hòa Bình

CHÚA CỦA TÌNH YÊU
Sáng tác: An Bình
Một đêm khuya tuyết rơi
Nhớ đến Nô-ên năm xưa
Xa xôi tại làng quê Bết-lê-hem
Trinh nữ Ma-ri sinh ra Giêsu
Tại chuồng chiên tối tăm
Nằm yên trong máng rơm
Cứu Chúa Giêsu
Yên vui nhoẽn miệng cười
Nhìn bầy chiên đứng quanh
Với tiếng Thiên binh
Hân hoan ca vang
Tràn ngập ánh sáng thiên đàng
Vì tình yêu Thiên Chúa Giáng sinh
Thương người Chúa gánh
Kiếp người lầm than
Vì yêu con nên Chúa xuống trần
Mang tội thay con
Chết thay loài người
Kỳ diệu thay! Đêm Chúa Giáng sinh
Hỡi người trần thế vui mừng lên đi!
Từ nay trong con có Giêsu
Chúa của Tình Yêu. Chúa Vua Hòa Bình
Từ nay trong con có Giêsu
Chúa của Tình Yêu. Chúa Vua Hòa Bình

Related Posts