An Bình Music – BÌNH AN CHO GIÊ-RU-SA-LEM – An Bình

BÌNH AN CHO GIÊ-RU-SA-LEM
Sáng tác: An Bình
Trình bày: Cadilac

Sha-lom Giê-ru-sa-lem!
Sự bình an Đức Chúa Trời ở cùng ngươi
Gia-vê Đức Giê hô va
Ngài che phủ ngươi dưới bóng cánh mình
Sha-lom Giê-ru-sa-lem vì đồng hoang biến nên như vườn Ê-đen
Cùng đến Giê-ru-sa-lem mọi buồn đau sẽ biến nên nỗi vui mừng

Nào về đây tay trong tay hân hoan ta cùng vui hát mừng
Thờ lạy Vua trên muôn vua Giê-hô-va tại Si-ôn
Sha-lom Giê-ru-sa-lem sự bình an Chúa luôn luôn ở với ngươi
Cầu bình an cho Giê-ru-sa-lem ta nguyện xin chúc người được niềm vui luôn luôn an ninh trong tình yêu Chúa
Sha-lom Giê-ru-sa-lem sự bình an Chúa luôn luôn ở với ngươi

Related Posts