An Bình Music – Ngài Là Nơi Nưong Náu – An Bình

Ngài Là Nơi Nương Náu
Sáng tác: An Bình
Trình bày: Diệu Hiền

Ngài là nơi nương náu con
Và Ngài là đồn lũy con
Nơi trú ẩn giữa
giông tố của cuộc đời
Ngài là khiên che chở con
Và là đèn soi cho lối đi
Khi bóng đêm bủa
vây quanh minh
Nhiều khi thử thách đảo điên
hoạn nạn gian truân phủ vây
Cha Ngài là
vầng đá chở che muôn đời
Những khi hồn ưu sầu
Ngước lên cùng
Cha nguyện cầu
Chúa Giê-su ơi
Chính Cha là nơi nương náu
Khi gian nan khó nguy
Chúa bên cạnh mỗi ngày
Giúp thêm năng lực
cùng sức thiêng vững bền

Dầu khi mưa gió thét vang
Biển cuộn sôi sóng phủ vây
Chúa đá thiêng cho con
nương cậy muôn đời
Được nghỉ yên
nơi bóng thiêng
Lòng bình an
con vững tin
Bên Chúa con thỏa vui an lành
Được nghỉ yên
nơi Chúa Cha
mọi buồn đau nay đã xa
Con xin dâng lời hát
ngợi khen danh Ngài
Hát Ha-lê-lu-gia!
Chúc tôn Ngài muôn đời
Chúa Giê-su ơi chính
Cha là nơi nương náu
Khi gian nan khó nguy
Chúa bên cạnh mỗi ngày
Giúp thêm năng lực
Cùng sức thiêng vững bền.

https://www.youtube.com/@anbinhmusic
#anbinhmusic, #anbinh, #nhacanbinh

Related Posts