Lịch Sinh Hoạt Trong Tuần Cầu nguyện cho sự phục hưng của Hội Thánh mỗi tối thứ tư lúc 7 giờ 30. Học Kinh Thánh tại nhà thờ tối thứ 6 lúc 7 giờ 30. 3/21/14: Cô Thu Hà Nguyễn 3/28/14: Bà Lai Phan 4/4/14: Cô Sơn Cao 4/11/14: Cô Bảo Lộc 4/18/14: Cô Tiên Lê Tập hát, sinh hoạt thiếu nhi tối thứ 7 lúc 7 giờ 30 VIETNAMESE CENTRAL BAPTIST CHURCH     Hội Thánh Tin Lành Báp-Tít Central 6400 W 26th Ave Edgewater CO 80214 Muc sư quản nhiệm: Lê Thanh Liêm Điện thoại: 303-232-2258 (O) Trường

Xem Chi Tiết

Chúa Nhật ngày 9 tháng 3 năm 2014 Hướng dẫn chương trình: Cô Nguyễn Thu Hà “Quý hơn vàng” Mathiơ 27-30  “Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài;  Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài.”             Thi thiên 29:11 Lời mời thờ phượng – Thi thiên 92:1-4 CALL TO WORSHIP Cầu nguyện khai lễ – Cô Nguyễn Thu Hà OPENNING PRAYER Ca ngợi Chúa – Hội chúng PRAISE & WORHIP Giảng luận – Mục sư Quản Nhiệm SERMON Dâng hiến – Cô Nguyen Thị Le OFFERING Cầu nguyện chúc phước BENEDICTION

Xem Chi Tiết