All posts by admin

Chương trình nhóm 02/02/2014

Published January 31, 2014 by

  Lời mời thờ phượng – Êsai 43:18-19 CALL TO WORSHIP Cầu nguyện khai lễ – Ông Phan Hữu Nghiệp OPENNING PRAYER Ca ngợi Chúa – Hội chúng PRAISE & […]

Chương trình nhóm 01/26/2014

Published January 24, 2014 by

Lời mời thờ phượng – Thi thiên 89:15-18 CALL TO WORSHIP Cầu nguyện khai lễ – Ông Phan Thới Lai OPENNING PRAYER Ca ngợi Chúa – Hội chúng PRAISE & […]


Hit Counter by technology news