Facebook

Our Moms today 5/8/2022 See MoreSee Less
View on Facebook
Mother’s Day 2022 See MoreSee Less
View on Facebook
Sunday worship – May 8th 2022 at 10:45amyoutu.be/aEdNkDz14bM See MoreSee Less
View on Facebook
Sunday worship 5/1/2022 at 10:45amyoutu.be/UAvLyzpnwF8 See MoreSee Less
View on Facebook
"Trần thế chẳng phải quê hương, chính tôi đây thân lữ hành Nhà Cha trên nơi thiên quốc chất chứa bao châu báu tôiSứ thánh hát xướng tưng bừng xuống lên trên thang chờ mong.Lòng tôi còn gì vương vấn với thế gian ô dơ này…" (*)Nhận thức đúng về điều này sẽ giúp chúng ta có một thái độ sống đúng đắn. Vượt trên mọi nghi ngờ hay khó khăn của nghịch cảnh, chúng ta biết rằng: "Trần thế chẳng phải quê hương, nhà Cha nơi Thiên Quốc là nơi con đang tìm về".(*) Lời bài hát Thánh ca 852 – Trần thế chẳng phải quê tôi#tincay #quehuong #thiendang #OnewayMedia See MoreSee Less
View on Facebook